วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:14 น.

ภูมิภาค

กองทัพเรือ กระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565, 20.51 น.

 

 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานกระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลนักรบทางเรือ เข้าร่วมกระทำพิธีพร้อมเพียงกัน ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี