วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:35 น.

ภูมิภาค

กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงานกกต.ปทุมธานี

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.43 น.

วันที่ 19 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย  นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาอุสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงาน และตรวจสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายอมร  รัชตังกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก » ภูมิภาค