วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:33 น.

ภูมิภาค

พาชมแปลงสาธิตปลูกกัญชาทางการแพทย์ พื้นที่ 2 ไร่ ที่จ.สุรินทร์

วันพุธ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2565, 10.51 น.
วันที่ 9 มี.ค.65 ที่แปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชน “ภูมิใจไทย สมุนไพรบ้านไทย 2021”ตั้งอยู่บ้านไทย ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่มของสมาชิก ที่ขออนุญาตจดแจ้งปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทย  โดยมีนายวรรณรัก ไชยตะมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไทย เป็นประธานกลุ่ม มีต้นกัญชาประมาณ 200 ต้น หลังปลูกมาได้ 2 เดือนกว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในแต่ละวันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ มาเพื่อศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง จึงจะปลูกได้
 
 
นายวรรณรัก ไชยตะมาตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไทย กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.พรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข ที่มีการผลักดันปลดล็อกพืชกัญชาพ้นยาเสพติดและสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นวิชาหกิจปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ จึงนำมาสู่การดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจได้จริง เริ่มต้นการขออนุญาตไม่ได้ยุ่งยากมากนัก แต่ต้องทำตามขั้นตอนที่กฎระเบียบกำหนดให้ครบในการจดเป็นวิสาหกิจชุมชน ถือว่าสำคัญมาก ยิ่งเป็นพืชกัญชาจะต้องจดแจ้งการครอบครองจากทางรัฐมนตรี จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่กำหนดหลายอย่าง สุดท้ายก็มาจบที่ รพ.สต. ซึ่งจะมี ผอ.หรือเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ ส่วนของตนเป็นสถานที่เปิด เนื่องจากยังไม่มีทุนทำโรงเรือน แต่ก็เป็นการปลูกแบบออแกนิคแบบเปิด มีการจัดพื้นที่ควบคุมรอบรั้วมิดชิด ตามแบบที่กำหนด ดินเหมาะสมปลูกขึ้นดี
 
ในการตรวจสอบการวัดค่า tsc หรือ tdb ของกัญชา ทางภาครัฐก็ต้องเข้ามาดูแลให้ จากต้องมีการมาวัดค่าที่ดอกและต้องมีการทำMou กับทาง อย.ด้วย เพื่อจะทำให้ถูกต้อง เพราะจำพวกใบ ลำต้น มีการปลดล็อกให้แล้ว แต่จำพวกดอก และ เมล็ดยังอยู่ ซึ่งเราปลูกจะต้องได้รับอนุญาต ว่าเป็นพันธุ์ชนิดใดด้วย การทำMou กับ อย.สำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการจำหน่าย เป็นเรื่องของ อย.ที่จะขายให้เรา
 
 
การดูแลไม่ยาก เราเน้นใส่ปุ๋ยคอก ไม่ควรใช่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากจะทำให้ดินร้อนมีผลกับต้นกัฐชาได้ ส่วนเรื่องน้ำไม่ต้องรดทุกวัน เพียงแต่ให้ดินมีความชื้นเสมอโดยการนำฟางมาปกคลุมไว้ที่โคนต้น แต่อย่ารถน้ำมากเกินไปจะทำให้รากเป็นเชื้อราตายได้ ในการปลูกแบบเปิดเรื่องของแมลงก็ไม่ค่อยมี เนื่องจากตนได้ใช้น้ำสมควันไม้ฉีดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ทำให้ไม่มีแมลงมารบกวนเลย จากผลที่ได้ทำการปลูกมาเพียง 2 เดือนกว่า ต้นก็สวยงาม พันธุ์ที่นำมาปลูกก็จะมีพันธุ์อินเดียก้า จากอินเดีย พันธุ์ก้านแดงจากมาเลย และที่ปลูกมากคือพันธุ์หางกระรอกของบ้านเรา ส่วนที่มาจากต่างประเทศคือ พลัสตินั่มบูทติ้ก ถือว่าให้ผลเร็ว สำหรับการเก็บเกี่ยวยาก็จะใช้เวลาประมาณ  6 เดือน สังเกตที่น้ำที่ออกจากดอกของกัญชา โดยจะใช้วิธีการสังเกตให้ดีคือต้องให้มีน้ำติดเป็นสีขุ่น แต่จะไม่ให้ขุ่นมาก เพราะจะทำให้ค่าระดับปริมาณสูงเกินที่ข้อกำหนดไว้ จากนั้นจะนำมาตากแดดให้แห้งและนำมาเก็บไว้ในที่ร่ม แล้วนำมาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนออกจำหน่าย โดยเน้นเป็นพืชสมุนไพรการแพทย์แผนไทย ตามที่เราจดทะเบียนไว้ ซึ่งชื่อวิสาหกิจชุมชนเรามีชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทย สมุนไพรไทยไร้กังวลบ้านไทย 2021
 
 
ซึ่งจะมีทั้งเป็นชาชงดื่ม และผสมในขนม รวมทั้งดองน้ำผึ้งบรรจุภัณฑ์ขาย ในอนาคตจะนำเข้าสู่สมุนไพรแพทย์แผนไทยในการทำโรงอบสมุนไพรจากกัญชาและลูกประคบ เพื่อให้ตรงตามเจตนาในการจดแจ้งวิสาหกิจชุมชนไว้และเป็นจุดศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจในการทำวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับพืชกัญชา  ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการผลักดันของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธรณสุข และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ที่ได้มีการผลักดันปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดและพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชขน สร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ได้มีรายได้
 
สำหรับรายงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 ถึง 6 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้คนให้ความสนใจเรื่องกัญชาเยอะมากมาศึกษาดูงานการปลูกและดูการดูแลรักษากัญชาส่วนมากจะมาดูเรื่องการขอจดแจ้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องทำอย่างไรบ้าง
 
 
ด้านนายแพทย์สินชัย  ตันติรัตนานนท์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองจ. สุรินทร์ มีผู้มาร่วมงานตลอด 3 วัน จำนวน 8,104 คน ผู้มารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์จำนวน 277 คน การจ่ายยากัญชา จำนวน 5,523   หน่วย และมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 362, 978  บาท ผลตอบรับจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นที่น่าพอใจ ที่มาเป็นกลุ่มเป็นคณะ ก็จะขอรายละเอียดในการจดแจ้งเพื่อปลูกกัญชา ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในอนาคตต่อไป ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องกัญชามากมองเห็นโอกาสเส้นทางการต่อยอด การลงทุนและการสร้างรายได้ในอนาคต การจัดงานปลดล็อกกัญชา-กัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ จะมีการจัดงานสัญจรทั่วไทยใน 12 เขตสุขภาพ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมนี้ ตามนโยบายของนายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมงานฟรีตลอดงาน สอดรับกับพ.ร.บ.กัญชา-กัญชงที่จะคลอดออกมาใน 120 วันหรือประมาณวันที่ 9 มิถุนายนนี้
 

หน้าแรก » ภูมิภาค