วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:37 น.

ภูมิภาค

ทน.อ้อมน้อย จัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.47 น.
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล ประชาชน และ อสม.รวมกว่า 200 คน ช่วยกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล และ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อย (คลังทอง) หมู่ที่ 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้ร่วมกับ ประชาชนในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ช่วยกันปลูกต้นหางนกยูง และ ต้นทองกวาว ที่เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งจำนวน 29 ต้น ลงในพื้นที่รอบๆ สนามกีฬาของเทศบาลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างปอดในเมืองเพื่อให้มีสถานที่สำหรับประชาชนในการจัดกิจกรรม และเล่นกีฬาต่างๆ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนานัปการ