วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:45 น.

ภูมิภาค

ขอนแก่น ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของสู่บ้านพักบอยทาวน์

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.07 น.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเด็กชาย อภิพัฒน์  บุตรกะศก(น้องสีหลอด) ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ ศธจ.ขอนแก่นเข้าสู่บ้านพักบอยทาวน์  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  เพื่อเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางอุทัยรัตน์  อนุสุเรนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(ศธจ.)พร้อมด้วย นายกฤษณา เสมหิรัญ /PM โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา กสศ.ขอนแก่นได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดร.กฤต  สุวรรณพรหม ร่วมลงพื้นที่กลับนางศิริพรจังตระกูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายสุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเด็กชาย อภิพัฒน์  บุตรกะศก(น้องสีหลอด) ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ ศธจ.ขอนแก่น  เข้าสู่บ้านพักบอยทาวน์  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน