วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:37 น.

ภูมิภาค

ปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นอาหารของพะยูน

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.51 น.
วันที่ 15 พ.ค.65 ภาคีเครือข่ายองค์กรภาค ประชาชน ร่วมกับสมาคมรักษ์เลกระบี่กิจกรรมรักษ์เล-รักษ์ฟ้าอันดามัน ร่วมปลูกหญ้าทะเลให้พะยูน ที่บริเวณ หมู่ 3 อ่าวมะพร้าว ต.เขาทอง อ.เมือง กระบี่ เป็นแปลงแหล่งหญ้าทะเล ที่สำคัญอีกแหล่งของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ กว่า 1 พันไร่ โดยปลูกหญ้าทะเลรวมจำนวน 3,000 ต้น  เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นอาหารของพะยูน และสัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทะเลชายฝั่ง และลดภาวะโลกร้อน 
 
นายเรียง  ศรีแก้ว ตัวแทนมูลนิธิชุมชนไท ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า ข้อมูลจากการสำรวจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณทะเลกระบี่ เมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ drone  สำรวจบริเวณเกาะปู เกาะศรีบอยา  ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง และพื้นที่อ่าวน้ำเมา อ่าวท่าเลน และหมู่เกาะใกล้เคียง ตำบลอ่าวนาง  เขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเล 
 
ผลการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบพะยูน 34 ตัว เป็นพะยูนคู่แม่-ลูก 7 คู่ โลมาหลังโหนก 7 ตัว และเต่าทะเล 36 ตัว จากการตรวจประเมินสุขภาพด้วยการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบพะยูนคู่แม่-ลูก ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์