วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 04:17 น.

ภูมิภาค

จ.อำนาจเจริญ เตรียมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.53 น.
สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 โดย พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้อยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
 
โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำดูสถานที่ จุดรับเสด็จ  ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง พร้อมร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จฯและการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

หน้าแรก » ภูมิภาค