วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 04:36 น.

ภูมิภาค

นทท.แห่ชิม-ช้อปงาน "วันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ"

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 10.29 น.
ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  นายอนุชิต สังฆสุวรรณรอง ผวจ.ปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดงานระหว่าง 5 -7 ส.ค.65 นี้   โดยมี นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ประชาชนให้การต้อนรับ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมงาน – ชิม เนื่องจากเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์ได้เลือกซื้อหาไปฝากญาติ –มิตรคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและจราจรอำนวยความสะดวก จากนั้นได้มอบรางวัลการประกวดแข่งขันส้มโอคุณภาพ  และเดินเที่ยวชมงานที่ชาวสวนส้มโอนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง , ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ  สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer และ สินค้าทั่วไป
 
นายอนุชิต สังฆสุวรรณรอง ผวจ.ปราจีนบุรี  กล่าวว่า   งาน “วันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ”  ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอศรีมโหสถ จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป็นการสร้างรายได้ แก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก  “ส้มโอ”  ซึ่งเป็นของดีมีคุณภาพของอำเภอศรีมโหสถ และตลอดรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป และผลไม้อื่น ๆกำหนดงานระหว่าง 5 -7 ส.ค.65 นี้  
 
ล่าสุด  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ส้มโอปราจีน”เป็นสินค้าส่งออกของเกษตรกร มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ให้ถูกกดราคาสินค้าเกษตร
 
ซึ่ง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ “ส้มโอปราจีน” เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวแตงกวา รสชาติหวาน ไม่ขม ไม่ซ่าลิ้น เปลือกบาง เนื้อเยอะ เมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวสามารถตัดจากต้นแล้วปอกเปลือกทานได้เลย ไม่ต้องรอลืมต้น ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 100 ล้านบาท/ปี 
 
นอกจากนี้ ที่ อ.ศรีมโหสถ ยังมีแหล่งโบราณคดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยุคทวารวดี ที่สามารถไปเที่ยวชมต่อได้หลายแห่ง อาทินมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ ที่ขนาดใหญ่และอายุมากที่สุดในประเทศกว่า2,500ปีเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดียวกับที่นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 1.50 เมตร โบราณสถานวัดสระมรกต ,นมัสการหลวงพ่อทวารวดี อายุมากกว่า 1,560 ปี ,ชมคูเมือง – ร่องรอยเมืองทวารวดี  ชมสระแก้ว – สระขวัญ ที่ได้ทั้งชิม พักผ่อน ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และ บุญกุศล” นายอนุชิต กล่าว
 
ด้านนายสัณหณัฐ โยธา อายุ 41 ปี  กล่าวว่า  เป็นชาวสวนส้มโอปลูกส้มโอเนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ ผลผลิตหลัก ๆ ส่งขายประเทศจีน  รายได้ 690,000 บาทต่อปี การจัดงานวันส้มโอหวานฯช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก   นอกจากสวนส้มโอแล้ว ที่พื้นที่ยังเป็นแหลางโบราณคดีให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้”นายสัณหณัฐกล่าว
 
ขณะที่ นางขวัญธนา ภู่ระย้าอายุ 53 ปี เจ้าของสวนส้มโอ  กล่าวว่า  ตนเองก่อนหน้านี้ทำงานธนาคาร แต่ได้ลาออกมาทำสวนส้มโอ เนื้อที่มากกว่า 35 ไร่   ในงานส้มโอหวานวันนี้   ส่งส้มโอพันธุ์ทองดีเข้าประกวด  ได้รับรางวัลที่ 1 ส้มโอพันธุ์ทองดี คุณภาพดี ในวันนี้พบส้มโอขายดีมาก    ราคาขาย ลูกใหญ่ลูกละ 120 -150 บาทและ  ส่งออกตลาดต่างประเทศ  ประเทศจีนด้วย”นางขวัญธนากล่าว