วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:07 น.

ภูมิภาค

กาฬสินธุ์จัดทัวร์เที่ยวไทยคึกคักสร้างขวัญกำลังใจผู้นำชุมชนช่วยสู้ภัยโควิด

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.17 น.
ที่สำนักงาน “วิรัช พิมพะนิตย์” ซอยมัสยิด เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และ สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 พร้อมคณะร่วมกันอำนวยความสะดวกลงทะเบียนและคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผู้สมัครใจเดินทางไปเที่ยวและต่างพากันขนกระเป๋าเสื้อผ้าและสัมภาระมาขึ้นรถกันอย่างคึกคัก
 
นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และ สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 กล่าวว่า สำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่มีขึ้นวันนี้ สืบเนื่องจากนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยและต้องการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งอยากตอบแทนผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ที่ช่วยกันปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 อย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจจะเข้าโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกับช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเที่ยว โดยเส้นทางท่องเที่ยวกำหนดเดินทางไป จ.ชลบุรี ชมเขาชีจรรย์ พัทยา สวนนงนุช, เดินทางไปกรุงเทพฯ ไอคอนสยาม ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา และวันสุดท้ายชมวัดภูเขาทอง จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
นายณัฐวัชต์ กล่าวอีกว่า โครงการทัวร์เที่ยวไทย นอกจากจะเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งในส่วนของการจัดนำเที่ยวในครั้งนี้กำหนด 4 เที่ยว เที่ยวละ 200 คน โดยรถนำเที่ยวทุกคันทันสมัย นั่งสบาย ปลอดภัย ผ่านการตรวจเช็คทั้งสภาพรถและคนขับ มีคนขับประจำคันละ 2 คน เดินทางเที่ยวละ 5 คัน ทั้งนี้ในรอบแรกมีประชาชน นักท่องเที่ยวจาก ต.ขมิ้น ต.เชียงเครือ ต.ลำปาว และ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตามในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนขอขอบคุณไปยังรัฐบาล รวมทั้งกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอกจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้