วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:37 น.

ภูมิภาค

"KKBS"มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566, 14.09 น.

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีฯพร้อมด้วย ผศ.ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย

 


ความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ(Internationalization)เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา  การวิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทำหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานหลักในพัฒนาความร่วมมือ ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆร่วมกันตามกรอบ ของความร่วมมือและยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหารของ Graduate School of Business (GSB), Universiti Sains Malaysia เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานสากล AACSB  ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
   


ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) และ Graduate School of Business (GSB), University of Science, Malaysia (USM) ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันแห่งนี้เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACSB เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในกระบวนการรับรองทั้งหมด 7 ปี   จึงเป็นการถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ด้วย หลังเสร็จพิธีลงนามความร่วมมือ รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีฯพร้อมด้วยผศ.ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร  ได้เข้าเยี่ยม Graduate School of Business (GSB), Universiti Sains Malaysia
   


สำหรับ Universiti Sains Malaysia ตั้งอยู่ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศมาเลเซีย และ อันดับ 137 ของโลกโดย QS World University Rankings และ Graduate School of Business (GSB) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACSB โดย GSB เป็นสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจแห่งเดียวของ Universiti Sains Malaysia ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนี้.

หน้าแรก » ภูมิภาค