วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:34 น.

ภูมิภาค

นักรบราชนาวีสวนสนามอำลา ผบ.ทร.สมเกียรติ

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.45 น.

 

นักรบราชนาวีสวนสนามอำลาผบ.ทร.สมเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 กองทัพเรือ โดย หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้จัดพิธีสวนสนามทางบก เป็นเกียรติให้แก่ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 37 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันอก นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ แถวให้การต้อนรับ และกระทำพิธีสวนสนามอย่างสมเกียรติ ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

พิธีสวนสนามทางบก ประกอบด้วย กำลังพลสวนสนามเดินเท้า จำนวน 3 กองพัน จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นอกจากนี้ ยังมีกองพันวิ่งสวนสนาม จำนวน 2 กองพัน จัดจาก สอ.รฝ. และนย. และกองพันสวนสนามยานยนต์ จำนวน 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันยานยนต์ที่ 1 และ 2 จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) มียุทโธปกรณ์เป็น ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 5 แท่น ,ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มิลลิเมตร จำนวน 2 แท่น, ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู่อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 จำนวน 1 กระบอก กองพันยานยนต์ที่ 3 จัดจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) มียุทโธปกรณ์เป็น ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก, รถ HMMWV จำนวน 11 คัน ,รถ BTR จำนวน 4 คัน และรถ V 150 จำนวน 2 คัน และกองพันยานยนต์ที่ 4 จัดจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มียุทโธปกรณ์เป็น รถยนต์โจมตี จำนวน 2 คัน, เรือปฏิบัติการความเร็วสูงชุด เรือ พ.51 จำนวน 2 ลำ และเรือ RIB จำนวน 2 ลำ

 

 

 

 

 

 

 

พลเรือเอก ณะ ได้มอบเงินบำรุงขวัญให้กับหน่วยขึ้นตรงรวม 16 หน่วย ประกอบด้วย ฐานทัพเรือสัตหีบ, ทัพเรือภาคที่ 1, กรมอู่ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ, การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ,โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ, อู่ราชนาวีมหิดลอดุลเดช กรมอู่ทหารเรือ, กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 3 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ, ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ, กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ, โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ  

 

พร้อมแสดงการขอบคุณที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ กำลังพลทุกนายที่ได้สละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้ภารกิจสำเร็จละล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ กองทัพเรือ เป็นหน่วยกำลังรบทางทะเล ที่พัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า ด้วยบุคลากรอย่างมืออาชีพ และขอให้กำลังพลทุกนาย ได้สานภารกิจของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านใหม่ ให้สัมฤทธิ์ผลสู่จุดมุ่งหมาย นำพากองทัพเรือสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป