วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:39 น.

ประชาสัมพันธ์

สถานทูตญี่ปุ่นฯสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยในพื้นที่ยากไร้

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562, 17.19 น.

สถานทูตญี่ปุ่นฯสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยในพื้นที่ยากไร้

ฯพณฯ ฮิโรชิ คาวามูระ (Mr. Hiroshi KAWAMURA) รองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และ นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ล่อง เป็นตัวแทนในการรับมอบ

อาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาชนชาวญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GRANT ASSISTANCE FOR GRASSROOTS HUMAN SECURITY PROJECTS (GGP) โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการศึกษา (The Project for a School Building Construction) ในการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความพร้อมสำหรับเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

อาคารเรียนหลังใหม่นี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ มีห้องเรียนเพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนทุกชั้น ที่ปัจจุบันชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 120  คน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยสาเหตุที่โรงเรียนไม่มีไฟฟ้า ที่ผ่านมาต้องใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟซึ่งจะมีปัญหาไฟไม่เพียงพออยู่เสมอ อาคารเรียนหลังใหม่ที่ก่อสร้างนี้จึงได้มีการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ขนาด 2,500 วัตต์ พลังงานสะอาดที่จะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียนได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการเรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

 

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์