วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:33 น.

ประชาสัมพันธ์

EXIM BANK ออกบริการใหม่ “EXIM Smart Msurance”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.23 น.
tags : EXIM BANK
EXIM BANK ออกบริการใหม่ “EXIM Smart Msurance” 
ช่วยผู้ส่งออกขนาดกลางขยายธุรกิจ บุกตลาดใหม่อย่างมั่นใจ 
 
 
EXIM BANK ออกบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” กระตุ้นการส่งออกของผู้ส่งออกขนาดกลางที่มีศักยภาพในการกระจายตลาดหรือส่งออกปริมาณมากขึ้นไปยังผู้ซื้อรายเดิมหรือรายใหม่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า ค่าเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ พร้อมคืนเบี้ยประกันกรณีไม่มีเคลม ฟรี! ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรก และส่วนลด 50% ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อตลอดปี 2563 
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปี 2563 เศรษฐกิจและการค้าโลกยังมีความผันผวนและถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ รวมทั้งกระจายตลาดไปยังประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อธุรกิจ EXIM BANK จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 200-500 ล้านบาทต่อปี จากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ปฏิเสธการชำระเงิน หรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า และความเสี่ยงทางการเมือง ได้แก่ การควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศ การห้ามนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าสินค้า และสงคราม จลาจล ปฏิวัติ ในอัตราค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดปริมาณธุรกิจสะสมในด้านประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี
 
บริการประกันการส่งออก “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เทอมการชำระเงินรูปแบบ D/P, D/A และ O/A สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ครอบคลุมกว่า 138 ประเทศทั่วโลก อัตราความคุ้มครองสูงถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย กรณีไม่มีการยื่นเคลมประกัน จะได้รับเบี้ยประกันคืน (No Claim Bonus) สูงสุดถึง 10% ของค่าเบี้ยประกันทั้งหมด พิเศษ! ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 50% เหลือรายละ 1,000 บาทตลอดปี 2563 และฟรี! ค่าข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรกของกรมธรรม์สำหรับผู้ส่งออกที่ยื่นขอรับบริการและได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
“EXIM BANK มีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในทุกขนาดธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่พร้อมจะเริ่มต้นส่งออกและยังไม่มีหลักประกันไปจนถึงผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่ ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทย โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูง และตลาดเป็นของผู้ซื้อ ดังนั้น EXIM BANK จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกให้สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพแข่งขันได้มากขึ้น กล้าให้เทอมการชำระเงินที่ผ่อนปรนหรือตกลงค้าขายในวงเงินที่สูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดหนี้สูญ นำไปสู่การเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายพิศิษฐ์กล่าว
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์