วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:46 น.

ข่าวสังคม

EXIM BANK สนับสนุน “ซัวสดัย ไฟแนนซ์” ในกลุ่ม TK

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 12.51 น.
tags : EXIM BANK
EXIM BANK สนับสนุน “ซัวสดัย ไฟแนนซ์” ในกลุ่ม TK
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (TK) และนายประพล พรประภา  รองกรรมการผู้จัดการ TK ในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท ซัวสดัย ไฟแนนซ์ จำกัด (Suosdey Finance Public Limited Company) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TK ที่ประกอบธุรกิจในกัมพูชา นำไปใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้