วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:29 น.

ประชาสัมพันธ์

BEM ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 21.13 น.

BEM ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม
 Amazing 4 Stations 4 All

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) พร้อมด้วยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สถานี ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ "Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย" สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานี สามยอด และสถานีวัดมังกร

โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานพิธีมอบ รางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศการประชันภาพโครงการ "Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำ เงินส่วนต่อขยาย" พร้อมด้วยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด ( มหาชน ) ( BEM ) , นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงาน (ททท.) (สำนักงานกรุงเทพมหานคร ) ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 4 สถานี

โครงการ "Amazing 4 Stations 4 All" เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ บริเวณโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ทั้ง 4 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร โดยเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าว ได้วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยที่มีมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญๆ อาทิ ชุมชนย่านเพชรเกษม ชุมชนธนบุรี ปากคลองตลาด เยาวราช และสถานที่สำคัญรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทย และต่างชาติ ทุกกลุ่มได้ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ( Tourism for all )

ผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All เป็นภาพที่ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการ เดินทาง ชวนให้ค้นหาตามรอยภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละสถานีได้แก่

1.ภาพชนะเลิศสถานีอิสรภาพ คุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

2.ภาพชนะเลิศสถานีสนามไชย คุณวีระยุทธ พิริยะพรประภา

3.ภาพชนะเลิศสถานีสามยอด คุณสมบัติ รัตนโรจน์มงคล

4.ภาพชนะเลิศสถานีวัดมังกร คุณนุชรี ขันทนันท์

 

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์