วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:45 น.

กีฬา

“สุรสิทธิ์-เบญญาภา” คว้าแชมป์เดี่ยวศึกแบดเยาวชนโตโยต้าประเทศไทย

วันเสาร์ ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 22.47 น.

“สุรสิทธิ์-เบญญาภา” คว้าแชมป์เดี่ยวศึกแบดเยาวชนโตโยต้าประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563" ทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในระดับ Level 1 ชิงเงินรางวัลกว่า 718,000 บาท ที่เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2563 เป็นการลงสนามแข่งขันวันสุดท้าย ซึ่งผู้ชนะเลิศในรายการนี้ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมทำศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก ในเดือนม.ค. 2564 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

รายการนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ยึดแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ ศบค. และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเคร่งครัด

สำหรับผลการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชายเดี่ยว สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (GRANULAR) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) 21-17, 19-21, 25-23, หญิงเดี่ยว เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พรพิชยา เชยกีวงศ์ (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-15, 21-16, ชายคู่ ธนดล พันธ์พานิช (Unite) กับ สิรวิชญ์ โสทน (บอยส์ คลับ) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปารเมศ พรหมศริน (ธนบุรี) กับ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (JP ACADEMY) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-19, 21-16, หญิงคู่ พรณิชา สุวัฒโนดม (บอยส์ คลับ) กับ เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร (Spirit by Maneepong) กับ พรพิชชา เชยกีวงศ์ (พลสนะ แบดมินตัน) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-10, 21-15, คู่ผสม สิรวิชญ์ โสทน กับ พรณิชา สุวัฒโนดม (บอยส์ คลับ) ชนะ ณฐกร จันทร์ขุน (สิงห์ H.H.) กับ นรีรัตน์ หงษา (ภควัฒน์ แบดมินตัน) 21-12, 19-21, 22-20

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชายเดี่ยว ชยพัทธ์ พิบูลย์ (GRANULAR) ชนะ ธีธัช จินตมุทธา (ภคภัทร์) 23-21, 21-18, หญิงเดี่ยว อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ พรรษอร พรรณเชษฐ์ (เทศบาลพิษณุโลก) มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-13, 21-17, ชายคู่ ธีธัช จินตมุทธา (ภคภัทร์) กับ ชยพัทธิ์ พิบูลย์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ เอธัส ก้องมีศักดิ์ กับ ไอธัส ก้องมีศักดิ์ (สายรุ้ง สปอร์ตคลับ) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-10, 21-6, หญิงคู่ อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ์ (บ้านทองหยอด) กับ จรรยพร มีพานทอง (จรรอลิน แบดมินตัน) ชนะ คณภร ดีอารมย์ กับ ธนภร ดีอารมย์ (สมาคมกีฬากรุงเก่า) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-17, 21-18, คู่ผสม ธีธัช จินตมุทธา (ภคภัทร์) กับ ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ (HP แบดมินตันเชียงราย) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) กับ พรรษอร พรรณเชษฐ์ เทศบาลพิษณุโลก 18-21, 21-14, 21-19

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ (บ้านทองหยอด) ชนะ ปภิสรร ไชยภาษี (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-19, 21-13, หญิงเดี่ยว สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ พนิตพิชา ภวัตนิธิกร (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 4 ของรายการ 21-8, 21-6, ชายคู่ กฤษฎา รุ่งแสง (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) กับ ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ (พรนิมิต) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ กับ จีรวัฒน์ เปาทอง (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ  21-17, 15-21, 21-14, หญิงคู่ นนทพร พานิช กับ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ กับ สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-16, 21-14, คู่ผสม เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ กับ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ (บ้านทองหยอด) ชนะ รัชพล ศรีทอง (Game Pasin Badminton Club) กับ พบพร บุญมี (ที ไทยแลนด์) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ 21-12, 21-13

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชายเดี่ยว วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ (Spirit by Maneepong) มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี (บ้านทองหยอด) 24-22, 21-11, หญิงเดี่ยว ศิรดา รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์ (GRANULAR) ชนะ ฐิติพร กล่อมยงค์ (Spirit by Maneepong) มือวางอันดับ 5 ของรายการ 17-21, 22-20, 21-17, ชายคู่ ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล กับ ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล (บอยส์ คลับ) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภวินทร์ พงษ์พิทักษ์กุล กับ ธนวัฒน์ ย้ิมจิตต์ (บ้านทองหยอด) 16-21, 21-18, 21-12, หญิงคู่ ปทิดา ศรีสวัสดิ์ (บ้านทองหยอด) กับ เบญญาภา อังเพชร (Spirit by Maneepong) ชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น กับ ณัฐชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด)คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-17, 16-21, 21-19, คู่ผสม ธนวัฒน์ ย้ิมจิตต์ กับ พชรภรณ์ ปั้นทอง (บ้านทองหยอด) ชนะ ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล (บอยส์ คลับ) กับ จิดาภา ฐานะกาญจน์ (GRANULAR) 21-19, 28-26

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกวงการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้ง แบดมินตัน ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งการแข่งขันภายในประเทศ หลายรายการ ก็ถูกยกเลิกไป รวมทั้งรายการเก็บคะแนนสะสมโลก ก็ยังถูกระงับการแข่งขัน ตอนนี้คงต้องรอประกาศจาก สหพันธ์แบดมินตันโลก ว่า จะสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้เมื่อไหร่ ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ยังคงต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อจัดการแข่งขันภายในประเทศ ให้นักกีฬาได้มีสนามแข่งขัน เพื่อทดสอบฝีมือ และสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามแข่งขัน เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่

สำหรับการแข่งขันรายการแรก หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สมาคมฯ จัดการแข่งขัน ในรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่ยังต้องจัดการแข่งขันตามระเบียบที่ ศบค. ประกาศ เป็นรายการ โตโยต้าเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ที่เสร็จส้ินไปเรียบร้อย ปรากฎว่า ได้รับการตอบรับดีมาก จากนักกีฬาระดับเยาวชน บรรยากาศคึกคัก นักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ กว่า 800 คน และต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า สมาคมฯ ก็จะจัดการแข่งขัน แบดมินตันโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ต่อเนื่องกันไป ในระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ซึ่งรายการนี้ จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก โธมัส และอูเบอร์ คัพ ในเดือนต.ค.นี้ ที่ประเทศเดนมาร์ก ด้วย

“นอกจากนี้ ในเดือน ก.ย.นี้ สมาคมฯ ยังจะจัดการแข่งขันรายการระดับเยาวชนอีกรายการ โตโยต้า ยูธ ซีรีส์ รวมทั้งหมด 4 สนาม และอาจจะมีการแข่งขันในรุ่นทั่วไป เพิ่มเติม ในกรณีที่ สหพันธ์แบดมินตันโลก ไม่สามารถจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในช่วงปลายปีนี้ได้ เพื่อเป็นการเตรียมนักกีฬาในประเทศ ให้พร้อมสำหรับรายการระดับนานาชาติ ที่จะมีขึ้นในปีหน้า” คุณหญิงปัทมากล่าว