วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:08 น.

» Top 5 ข่าว

  • “ลมหายใจเพื่อน้อง”โครงการดีๆของ ปตท. ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท

    “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ถือได้ว่าเป็นโครงการสร้างโอกาสดีให้คนไทย นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ปตท. ได้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลง เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

    17 พ.ค. 2565

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว