วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:38 น.

» Top 5 ข่าว

 • ทิพยทันที มอบสินไหมด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

  คุณสมเกียรติ ปิยกาญจนานนท์ ผู้จัดการ ทิพยประกันภัย สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถือบัตร บัตรเอทีเอ็ม Palladium ธนาคารกรุงไทย ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสพนักงานตกข้างทาง ซึ่งบัตรดังกล่าว ทิพยประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

  19 ส.ค. 2562
 • TIP จัด Executive Training Program โดยอัจฉริยะระดับโลก “Dave Farrow”

  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จัด Executive Training Program เพิ่มศักยภาพบุคลากรและการให้บริการ นำอัจฉริยะระดับโลก “Dave Farrow” ผู้ที่มีความจำ ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก จนได้รับการบันทึกสถิติ Guinness World Records ถึงสองครั้ง

  19 ส.ค. 2562
 • สมาคมประกันชีวิตไทยเสริมฝัน ปั้นอนาคตให้เยาวชนรู้หลักวางแผนการเงิน

  สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิร่มฉัตร และพันธมิตรจัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 เวทีส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต

  19 ส.ค. 2562
 • TIP ให้การต้อนรับ คปภ.และคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรวปส.) รุ่นที่ 9

  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาการประกันระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9

  19 ส.ค. 2562