วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 10:50 น.

» Top 5 ข่าว

  • เอไอเอยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น

    เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่กระจายเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบกิจการ การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจวัตรประจำวันของประชาชนทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เอไอเอ ประเทศไทย

    31 มี.ค. 2563
  • วิริยะฯเลื่อนจัดอบรมขอใบขับรถหนีโควิด-19

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของประชาขน จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศเลื่อนการจัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2563

    31 มี.ค. 2563