วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 04:47 น.

การเมือง » คอลัมน์

แยกรัชวิภา

บ้านเมืองออนไลน์ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 17.35 น.

จับตา TOR “สัมปทานดิวตี้ฟรี” เพื่อใคร ?

จับตา TOR “สัมปทานดิวตี้ฟรี” เพื่อใคร ?

 

ศึกชิง “สัมปทานดิวตี้ฟรี” สนามบินสุวรรณภูมิ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

ร้อนแรง หลังที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "บอร์ด ทอท." มีมติเห็นชอบเรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

มติ บอร์ด ทอท. ที่ให้มีการเปิดประมูล “สัมปทานดิวตี้ฟรี” ก่อนที่สัญญาเดิมจะหมดสัญญาในเดือนกันยายน 2562

มติ บอร์ด ทอท. ที่ว่าได้แยกออกเป็น 3 สัญญาใหญ่

1.กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free)

2.กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank)

3.กิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกัน

ยิ่งร้อนแรงมากขึ้น เพราะทันทีที่ บอร์ด ทอท. มีมติให้เปิดประมูลสินค้าดิวตี้ฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ ทว่าวันรุ่งขึ้น 21 กุมภาพันธ์ “วรวุฒิ อุ่นใจ” ในฐานะประธานสมาคมผู้ค้าปลีก ตั้งโต๊ะแถลงข่าวคัดค้านทันที

คัดค้าน โดยไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขให้สิทธิสัมปทานร้านดิวตี้ฟรีของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแบบรายเดียว (Master Concession) โดยขอให้แยกสัญญาออกเป็น 4 สัญญา 4 สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่

คัดค้าน โดยต้องการให้แยกเปิดประมูลตามหมวดหมู่สินค้าอย่างน้อย 4 หมวด อาทิ น้ำหอมและเครื่องสำอาง ,แฟชั่นและเสื้อผ้า , แอลกอฮอล์และยาสูบ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปม 2 ประเด็นหลักที่ “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีก” ออกมาคัดค้าน โดยอ้างว่าเพื่อเป็นผลประโยชน์ชาติ ผลประโยชน์ต่อประชาชน

ทว่าเหตุผลที่คัดค้านนั้นจะถูกต้องตรงประเด็นหรือไม่ ยังมี "คำถาม" เพราะต้องรอดูร่าง TOR อีกครั้งว่าได้กำหนดลายละเอียดออกมาอย่างไร

แต่ทว่า ! ยังไม่ทันที่ TOR ประกาศออกมา ก็มีเสียงเรียกร้องของ “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีก” แบบเร่งรีบ ทันทีทันใด ยิ่งสร้างความสงสัย "ข้อเรียกร้อง" ว่าเป็น "ข้อเรียกร้อง" เพื่อ “ผู้ค้าปลีก” จริงแท้หรือไม่ ? และสงสัยว่าเป็น "ข้อเรียกร้อง" ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ?

มีข้อสงสัยมากยิ่งขึ้นว่า “สมาคมผู้ค้าปลีก” เป็น “องค์กร” มีวัตถุประสงค์ก่อตั้งมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ “ผู้ค้าปลีก” แค่ไหน อย่างไร ?

เปิดประวัติ ความเป็นมาของ “สมาคมผู้ค้าปลีก” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีผู้บริหารที่มาจากเครือกลุ่มทุนห้างใหญ่เพียงกลุ่มเดียวมาทุกยุคทุกสมัย ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับสังคม กับ "ข้อเรียกร้อง" ครั้งนี้ทำเพื่อใคร ?

ปัจจุบัน “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีก” คือ “วรวุฒิ อุ่นใจ” เป็นผู้บริหารจากเซ็นทรัลออนไลน์ COL

มีประเด็นคำถามที่สังคมสนใจ “สมาคมผู้ค้าปลีก” ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำหน้าที่เพื่อปกป้อง “ผู้ค้าปลีก” แค่ไหน อย่างไร ?

หลักการของ “สมาคม” นี้ ก่อตั้งขึ้นมาได้ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่า “เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกัน เป็นที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศ”

ถ้าจะว่ากันตามหลักการทางตัวอักษร หน้าที่ที่แท้จริง สมาคมผู้ค้าปลีกนี้จะต้องออกมาช่วยให้ร้านค้าปลีก หรือ “ร้านโชห่วย” ในประเทศที่กำลังอยู่ในสภาวะที่แข่งขันอย่างยากลำบากให้สามารถลืมตาอ้าปากได้

ทว่าความจริงที่ปรากฏ “ร้านโชห่วย” กลับค่อยๆล้มหายตายจากไปจากสังคม

การเปิด “สัมปทานดิวตี้ฟรี” สนามบินสุวรรณภูมิ ครั้งนี้  ทอท.จึงต้องยึด “หลักการ” ให้แน่น ทำเพื่อใคร !

หลักง่ายๆของ TOR และเป็นสากล คือ ทอท.ต้องยืนอยู่บนผลประโยชน์ชาติและผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

ต้อง “ไม่หูเบา” !!!

ต้องไม่หวั่นไหวตามกระแส !!

เพราะสังคมทุกสายตากำลัง “จับตา” กับ “ศึกชิงประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรี” ครั้งนี้ แบบไม่กระพริบตา !!!

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์