วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:32 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.20 น.

... คนวันนี้ ! ...


๏ ยิ่งเจริญอยู่เจริญยิ่งลำบาก
ยิ่งสบายยิ่งมากยิ่งหมองหม่น
ยิ่งพึ่งพายิ่งง่อยเปลี้ยยิ่งอับจน
ยิ่งไม่เหลือความเป็นคนแล้ววันนี้

๏ อยู่ในเมืองรวมหมู่ยิ่งตายหมู่
อยู่ในหลืบในรูดูบัดสี
อยู่เหมือนไม่มีอยู่ถูกย่ำยี
อยู่นับวันเดือนปีไม่มีมา

๏ ยิ่งนับวันนับเดือนและนับปี
ยิ่งหมดแล้วความดีไม่มีค่า
ยิ่งเรียกยิ่งร้องยิ่งค้างคา
ยิ่งเหลือแต่น้ำตาที่ตกใน

๏ อยู่กันไปวันวันผันและผ่าน
อยู่เสียให้ดักดานบันดาลให้
อยู่อย่างที่เป็นอยู่ที่เป็นไป
อยู่กับขี้หมูไหลขึ้นและลง

๏ ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเหมือนไกลยิ่งไม่รู้
ยิ่งโหยหายิ่งหดหู่ยิ่งไสส่ง
ยิ่งคลอนยิ่งขัดยิ่งไม่มั่นคง
ยิ่งเดินยิ่งไม่ตรงยิ่งหลงทาง

๏ อยู่ในเมืองรวมหมู่ยิ่งตายหมู่
อยู่ไม่ได้ไม่อยู่หัวยันหาง
อยู่ไม่มีสำนึกลึกเลือนราง
อยู่กันแบบเปล่าว่างคนวันนี้ !.

................................
นายทิวา


 

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์