วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:25 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 20.27 น.

...หลอน...

๏ วนเวียนว่ายวนในความคิด
ปรุงแต่งชีวิตด้วยความฝัน
เต็มด้วยจินตนาการคืนและวัน
ระหว่างเธอระหว่างฉันระหว่างเรา

๏ ทั้งหมดเราสร้างด้วยตัวตน
เหตุไม่รู้ผลสลักเสลา
วิ่งไล่ไขว่คว้าตามล่าเงา
แบกทั้งหนักทั้งเบาระหว่างทาง

๏ จริงไม่รู้จริงไม่รู้จริง
แต่เชื่อทุกทุกสิ่งที่อวดอ้าง
เชื่อว่าจริงแท้ไม่ปล่อยวาง
แม้ความจริงสร้างยังเห็นจริง

๏ ลวงไม่รู้ลวงไม่รู้ลวง
แต่เชื่อทั้งหลายทั้งปวงทุกทุกสิ่ง
เชื่อว่าลวงไม่ลวงใช้ช่วงชิง
แม้ความลวงทิ้งไม่ทิ้งลวง

๏ เวียนว่ายชีวิตทุกบทตอน
ชีวิตหลอกหลอนไม่ลุล่วง
ความจริงความฝันทั้งหลายทั้งปวง
ติดอยู่ในบ่วงจริงไม่จริง

๏ หลอกเขาหลอกเราหลอกตัวตน
เหตุไม่รู้ผลทุกทุกสิ่ง
ในความว่างเปล่าที่ช่วงชิง
ว่างเปล่าอย่างยิ่งความจริงลวง !.

............................
นายทิวา

 

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์