วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:38 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.58 น.

...ทำ - ใจ...

 

๏ ทำอะไรก็ทำทำเอาเถิด
ตามมีตามเกิดตามวิถี
ไปตามครรลองจรลี
มีหรือไม่มีก็ตามนั้น

๏ ทำอะไรก็ได้ไม่ขุ่นเคือง
ทำบ้านทำเมืองทำตามฝัน
ทำดีทำไม่ดีมียืนยัน
ทำแล้วก็แล้วกันเมื่อทำแล้ว

๏ ทำอะไรก็ได้ไม่ว่ากัน
ทีใครทีมันทีละแถว
จะจอดก็จอดแจวก็แจว
พ่อแก้วแม่แก้วรอรับฟัง

๏ ทำอะไรก็ทำที่ทำได้
ไขว่คว้าคว้าไขว่ด้วยความหวัง
ไม่รู้หรอกชนะหรือพ่ายพัง
ก็แค่อีกครั้งและอีกครา

๏ ทำอะไรก็ได้ที่ได้ทำ
ริ้วรอยซ้ำซ้ำเพื่อค้นหา
ความจริงความเท็จเห็นตำตา
ให้เห็นจริงยิ่งกว่าการช่วงชิง

๏ ทำอะไรก็ทำทำเอาเถิด
ปิดย่อมต้องเปิดทุกทุกสิ่ง
เปิดใจทำใจกับความจริง
ในความไหวในความนิ่งตอบด้วยใจ !.

...................................
นายทิวา

 

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์