วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:20 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.42 น.

...ต่างมุม - ต่างมอง...

 

๏ มองเห็นอย่างไรที่มองเห็น
ที่อยู่ที่เป็นที่เป็นอยู่
สิ่งที่มองเห็นสายตาดู
ได้รับได้รู้หรือไม่เลย

๏ ที่เห็นวิกฤติคือวิกฤติ
หนักหนาชีวิตอย่างเปิดเผย
ทุกข์แต่เริ่มต้นจนลงเอย
คุ้นชินชาเฉยเพื่อเฉยชา

๏ ที่เห็นปัญหาสารพัน
ทุกคืนทุกวันเป็นปัญหา
เป็นอยู่เป็นไปและเป็นมา
เป็นอนิจจาอนิจจัง

๏ ที่เห็นเป็นวิกฤติหรือโอกาส
เพื่อผิดเพื่อพลาดหรือวาดหวัง
เพื่อจะแพ้พ่ายหรือปลุกพลัง
เพื่อล้มทุกทุกครั้งหรือหยัดยืน

๏ ที่เห็นเป็นปัญหาหรือทางออก
เห็นแต่ขื่อคาคอกหรือเป็นอื่น
เห็นแต่ทางตันหรือทางฟื้น
ตื่นรู้รู้ตื่นหรือตีบตัน

๏ มองเห็นอย่างไรตอบชีวิต
มีโอกาสมีวิกฤติให้เลือกสรร
มีทางออกมีปัญหาสารพัน
มองเห็นอย่างไรนั้นอยู่ที่มอง !.

...................................
นายทิวา