วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:02 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.39 น.

...คำถามเก่าเราและเธอ...

 

๏ ยังไม่จบง่ายง่ายหรอกพี่น้อง
เรื่องของเราทั้งผองเราทั้งหลาย
จากจุดเริ่มต้นจนสุดปลาย
ยังไม่รู้ลงท้ายอย่างไรดี

๏ ยิ่งถ้าเรายังนิ่งยังนอนใจ
เหมือนย่ำเท้าก้าวไปอยู่กับที่
และมีแต่ถอยหลังทุกทุกที
หากว่ายังไม่มีวิถีทาง

๏ หนทางข้างหน้ายังยาวไกล
ต่างคนต่างไปยิ่งแตกต่าง
เดินหน้าถอยหลังครึ่งครึ่งกลางกลาง
ก็มีแต่เวิ้งว้างข้างข้างคูคู

๏ หนทางข้างหน้ายังยาวไกล
มีแต่ต้องร่วมใจร่วมแรงสู้
เรื่องของเราทั้งผองต้องอุ้มชู
เปิดหัวใจเปิดประตูเปิดหัวใจ

๏ วันเวลาข้างหน้ายังรออยู่
บทเรียนเพื่อเรียนรู้ความเลื่อนไหล
โลกและเราเรียนรู้ความเป็นไป
เรียนรู้ความป่วยไข้โลกและเรา

๏ ยังไม่จบง่ายง่ายหรอกพี่น้อง
หากยังไม่ไตร่ตรองความหมองเศร้า
คำถามมีคำตอบแม้แผ่วเบา
เพื่อตอบคำถามเก่าเราและเธอ !.

..........................................
นายทิวา