วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:47 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 12.54 น.

...เราส่งกำลังใจให้ตัวเรา...

 

๏ เราส่งกำลังใจให้ตัวเรา
ให้และรับเอาเพื่อคืนให้
ใจส่งกำลังกำลังใจ
เราเพื่อเขาเพื่อใครและเพื่อเรา

๏ ให้ใครต่อใครให้เสมอ
ส่งให้กับเธอให้กับเขา
มากบ้างน้อยบ้างพอบรรเทา
ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนกำลัง

๏ ให้คนทุกข์ยากลำบากกาย
เพื่อคนทั้งหลายมีความหวัง
แม้ไม่ชนะในทุกครั้ง
แต่ต้องไม่พ่ายพังพังทลาย

๏ ให้เข้มข้นเข้มแข็งให้หยัดยืน
พลิกฝันพลิกฟื้นเต็มความหมาย
ล้มได้ย่อมลุกได้อย่าได้อาย
ไม่มีคำว่าสายเมื่อหยัดยืน

๏ ให้วิกฤติเปลี่ยนได้ด้วยโอกาส
ผิดก็ผิดพลาดก็พลาดไม่อาจฝืน
เก็บริ้วรอยบาดแผลรู้กล้ำกลืน
เพื่อจะได้รู้ตื่นเพื่อก้าวไป

๏ เราส่งกำลังใจให้ตัวเรา
ให้และรับเอาเพื่อคืนให้
ใจส่งกำลังกำลังใจ
เราเพื่อเขาเพื่อใครและเพื่อเรา !.

..........................................
นายทิวา