วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:39 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 11.28 น.

...คน (เป็น) พิษ...

 

๏ ฝุ่นพิษ ควันพิษ มลพิษ
รุกเร้า ตามติด ต่อต้าน
สืบเหตุ สืบผล กระทำการ
สืบลูก สืบหลาน สืบคน

๏ น้ำมือ มนุษย์ ทั้งสิ้น
ที่ดับ ที่ดิ้น รับผล
ล้วนเกิด จากเหตุ แห่งตน
เหตุความ ฉ้อฉล ทำลาย

๏ มนุษย์ คือ ผู้ชนะ ?
ใน ครู่ขณะ เป้าหมาย
โลกใน กะลา งมงาย
จับต้น ชนปลาย แปลกปลอม

๏ จมอยู่ กับ ภาพลวงตา
จริต มายา แห่ห้อม
ต่อต้าน ท้าทาย ไม่ยอม
เพราะใจ ไม่พร้อม ยอมรับ

๏ มนุษย์ คือ ผู้ชนะ ?
เหนือ กองขยะ แตกดับ
โลกถูก ทำลาย ย่อยยับ
เพื่อถูก ส่งกลับ ให้เรา

๏ ยิ่งมุ่ง เอา ชนะโลก
ยิ่งแพ้ ยิ่งโศก ยิ่งเขลา
ยิ่งหวัง อยากได้ อยากเอา
ยิ่งเสีย ยิ่งเศร้า เท่าตัว

๏ น้ำมือ มนุษย์ ทั้งสิ้น
ที่ยล ที่ยิน เย้ายั่ว
กรรมที่ กระทำ เมามัว
ส่งคืน ความกลัว ผู้คน

๏ ฝุ่นพิษ ควันพิษ มลพิษ
สิทธิ์คืน ด้วยสิทธิ์ เหตุผล
มนุษย์ เป็นพิษ ปลอมปน
ถึงรอบ ตั้งต้น ล้างพิษ !.

..................................
นายทิวา