วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:52 น.

กิจกรรม

วันโรคกระดูกพรุน จัดเดิน-วิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.52 น.

วันโรคกระดูกพรุน จัดเดิน-วิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี

 

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “Fit Your Bone กระดูกแข็งแรง ใครๆ ก็ทำได้” ต่อเนื่องปีที่ 4 จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี “Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2018” เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึง “โรคกระดูกพรุน” ภัยเงียบใกล้ตัว และเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

พันเอก ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018” เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งถนนอรุณอัมรินทร์) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึง “โรคกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว” และวิธีป้องกันโรคกระดูกพรุน พร้อมส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นม รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูง ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีในระยะยาว