วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:09 น.

กิจกรรม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 12.12 น.

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ


อุตรดิตถ์ : เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติขยายผลในการทำ ความดีและเป็นตัวอย่างเยาวชนที่มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยมีนายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตลอดจนคณะครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน

 

 


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกภาคระดับ นักเรียน/นักศึกษา และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ตลอดจนเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อำเภอและตำบล กลุ่มแกนนำเด็กและ เยาวชน นักเรียน นักเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ เครือข่ายต่างๆ

 

 

 

นอกจากนี้ ยังจัดให้ชมนิทรรศการผลงานการดำเนินงาน/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นิทรรศการการส่งเสริมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดจากกลุ่มเด็ก และ เยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนการละเล่น การแสดงพื้นบ้านชุดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน” การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอ.