วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:06 น.

กิจกรรม

หางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ สนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 21.26 น.

 

หางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ
สนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน


จัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน และ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน ลงทะเบียนสมัครงาน

 


 

แพร่ : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่  กล่าวว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน (Part Time) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานจริง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความอดทน มีวินัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จัดโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม


สำหรับอัตราค่าจ้างที่นักเรียน/นักศึกษาจะได้รับ ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ระยะเวลาทำงานคือ 1) เปิดภาคเรียนปกติ : วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 2) ปิดภาคเรียน : ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง


ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่  ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความต้องการจ้างงานหรือสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน แจ้งตำแหน่งงานว่างเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน และขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจทำงาน  สามารถสมัครงานหรือฝากประวัติการสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1721 และหมายเลข 0 5451 1807 ในวันและเวลาราชการ.

หน้าแรก » กิจกรรม