วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:41 น.

กิจกรรม

ประชาชน จำนวนมากสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.04 น.

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 Safe blood for all โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคโลหิตและผู้สนับสนุนกิจกรรมของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ อย่างยิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย ในการรักษาผู้ป่วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมภายในงานกำหนดเปิดให้มีการรับบริจาคโลหิต รับลงทะเบียนบริจาคอวัยวะและดวงตา การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณผู้ประสานงานกิจกรรมบริจาคโลหิตดีเด่น ประจำปี 2561

 

 

 

โอกาสนี้นางชฎาพร จุติชอบ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าในปี 2561ที่ผ่านมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและใกล้เคียงจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 250 หน่วยงาน โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 23,380 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 15,586 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 94.01 ของเป้าหมายการจัดหาโลหิต แต่อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในห้วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นห้วงเวลาที่มีความต้องการใช้โลหิตสูงสุด ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมาทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ตั้งเป้าการจัดหาโลหิตให้เพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ยูนิตเมื่อเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ จุดรับบริจาคโลหิตทุกแห่ง หรือบริจาคโดยตรงที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง โดยจะเปิดรับบริจาค ระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม