วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:35 น.

กทม-สาธารณสุข

สวช.ปลื้มความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรค

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562, 22.23 น.

สวช.ปลื้มความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรค

 

สวช.เผยความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรคให้ ผู้ปกครอง-เด็กไทย ในกิจกรรมวันเด็ก

 

นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ “โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3” ว่า สวช.ได้ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองและบุตรหลาน ให้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการรับวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรมสันทนาการ

 

ทั้งนี้ ในวันเด็กที่ผ่านมาสวช.ได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3” ที่อุทยานมกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน ซึ่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สวช. ได้ร่วมทำกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการศึกษาและชุมชนโดยรอบ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านวัคซีน โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สวช. และสถาบันการศึกษา มีการแจกหนังสือ “ฉลาดรู้กับวัคซีนปี 2”  จำนวน 500 เล่ม และของรางวัลต่าง ๆ

 

“มีกิจกรรมเผยแพร่และตอกย้ำความรู้ด้านวัคซีนในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รวมทั้งความสำคัญของการเข้ารับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยและรวมถึงเด็กไทยทุกคน รับวัคซีนพื้นฐานจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะช่วยให้ผู้รับวัคซีนทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีนทั้ง โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี-ฮิบ หรือวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้าแล้วยังสามารถป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน และลดการดื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบันได้อีกด้วย” ผอ.สวช.กล่าว

 

สำหรับ วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วงโรต้า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรือบอร์ดวัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563)