วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:16 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตประเวศ กระตุ้นเตือน พลังประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562, 10.42 น.

เขตประเวศ กระตุ้นเตือน พลังประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วย น.ส.เสาวลักษณ์ วยะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ และคณะผู้บริหารเขตฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเขตประเวศ  ร่วมกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นเตือนโค้งสุดท้าย ประชาสัมพันธ์ทางเรือ รวมพลังประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค.62 นี้ เริ่มตั้งแต่ท่าเรือสวนสุขภาพ ถึง บริเวณชุมชนเกาะกลาง เขตประเวศ  เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
สำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและแจกแผ่นพับข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.2562 ให้ประชาชนที่พักอาศัย ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ ประกอบด้วย ชุมชนหลัง ส.น.ประเวศ ชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลา ( ท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา ) ชุมชนปากคลองสองห้อง ชุมชนสุเหร่าทางควาย ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งใต้ มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ชุมชนเกาะกลาง ( อีหม่ามอุสมาน มะแก้ว) และชุมชนริมคลองซอยอ่อนนุช 53 ฝั่งซ้าย โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนและแจกแผ่นพับข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.2562 ผ่านมีประชาชนทั้งสองฝั่งคลองให้ความสนใจจำนวนมาก


 นอกจากนี้ สำนักงานเขตประเวศ ยังได้ประชาสัมพันธ์โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เป็นระยะ และประชาสัมพันธ์โดยรถกระจายเสียงไปยังแหล่งชุมชน ตลาด และถนนสายหลักทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค.62 นี้

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข