วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:11 น.

กทม-สาธารณสุข

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562, 00.43 น.

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน และพิธีทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นอีกพิธีสำคัญในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งน้ำอภิเษกที่จะนำมาใช้ในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก และพิธีทรงรับน้ำอภิเษก เป็นน้ำที่นำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยแต่ละจังหวัดได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ และประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พร้อมอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมไม่ต้องมีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเช่นเดียวกับ 76 จังหวัด เมื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำแล้ว จะอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเก็บรักษาก่อนประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม  ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

เพื่อให้การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำ การอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และการทำน้ำอภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ กรุงเทพมหานครได้ประชุมและซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ อาทิ ขั้นตอนรายละเอียดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางการเดิน วิธีการเดิน และขั้นตอนการปฏิบัติในริ้วขบวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครมีความสง่างาม ถือเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รถยนต์อัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ วงดุริยางค์ ริ้วขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก และริ้วขบวนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

“กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563”

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข