วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:21 น.

กทม-สาธารณสุข

การก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรคืบหน้า 36% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.38 น.
การก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรคืบหน้า 36% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้
 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดอนเมือง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร 
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับฟังบรรยายเรื่องแผนการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และรับฟังการบรรยายเรื่องแนวทางและความก้าวหน้าการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตจตุจักร จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จากนั้นลงเรือท่าเรือวัดเทวสุนทรไปยังท่าเรือวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร และเดินทางจากวัดเสมียนนารีไปยังจุดก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 บริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล เขตดอนเมือง รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคง และความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 เสร็จแล้วลงเรือตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงคลองบ้านใหม่