วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:57 น.

กทม-สาธารณสุข

แพทย์จุฬาฯจับมืออะเมริฯหนุนทุนวิจัยรักษามะเร็ง

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 21.11 น.

แพทย์จุฬาฯจับมืออะเมริฯหนุนทุนวิจัยรักษามะเร็ง

ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr.Sergei Mileidievich Millian บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ คณาจารย์   คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย เนื่องจากบริษัท อะเมริ- เอเชีย เมด จำกัด มีความสนใจเรื่องการรักษามะเร็งและมีแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่ทันสมัยในประเทศไทย จึงเห็นว่าการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยและประชากรโลก โดยจะวิจัยจากสมุนไพรไทย ทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ที่จะวิจัยร่วมกัน

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข