วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:04 น.

กทม-สาธารณสุข

พบตำรับยาวัดโพธิ์ที่มีกัญชาผสมด้วย! โชว์สัปดาห์ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 14.11 น.

1 ปีมีครั้งเดียวเปิดแล้ววันนี้ งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปีที่ 4 สานต่อภูมิปัญญาของชาติ โชว์ตำรับยาวัดโพธิ์ผสมกัญชา  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.- 17.00 น.


วันที่ 29 ต.ค.2562 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย  จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และเปิดงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2562  

โดยมีนายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานว่า    ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" เพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในฐานะ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยในทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านเภสัชกรรมไทย  การนวดไทย  ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดโพธิ์  

 

ปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดทั้ง 6 วัน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” นิทรรศการประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาติกว่า 2 ศตวรรษ...ก้าวสู่ตำรับยาแห่งชาติ กว่า 200 ตำรับ พร้อมเปิดตัวตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ์ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม   นิทรรศการกัญชา            ทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดแสดงโมเดล จำลองการปลูกกัญชา นิทรรศการให้ความรู้กัญชาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก มีเวทีสอน สาธิตองค์ความรู้ทางวิชาการตำรับ  ตำรา ยาไทย และฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และสมุนไพร  แจกกล้าพันธุ์ไม้สมุนไพร พบการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรต่าง ๆ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับปีนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีพิธีส่งมอบต้นฉบับตำรับยา ตำราการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับการส่งมอบจากพสกนิกรชาวไทยส่งต่อให้กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเก็บรวบรวมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. – 17.00 น.