วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:08 น.

กทม-สาธารณสุข

สสส.ชวน ขรก.สภา-สื่อวิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019"

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 19.42 น.

สสส.ชวนข้าราชการรัฐสภา-สื่อร่วมวิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019" วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย

วันที่ 8 พ.ย.62 ที่สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัยเขตดุสิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม วิ่งสู่ชีวิตใหม่ "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019 " ภายใต้แนวคิด “วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย” โดยรณรงค์เชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนรัฐสภา ร่วมออกกำลังกายด้วยการวิ่งในงาน "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019" (Thaihealth Day Run 2019) ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนหลวงพระราม 8 รวมถึงการให้ความสำคัญในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของการเตรียมตัวออกวิ่งเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้ในการเตรียมตัววิ่งอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตัวและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยให้เล่นเกมทายประเภทอาหารที่ควรกินในแต่ละช่วงของการวิ่ง พร้อมรับชุดความรู้ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019" (Thaihealth Day Run 2019) ครั้งที่ 8 และในวาระครบรอบ 18 ปี สสส.เพื่อให้เป็นงานวิ่งต้นแบบกิจกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่นำมาตรฐาน Safe-Fair-Fun มาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาวะดี สุขภาพแข็งแรง ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองสู่สุขภาพที่ดี

 

#ThaiHealthDayRun2019

#วิ่งสู่ชีวิตใหม่

#safefairfun

#THDR2019

#มาตรฐานงานวิ่งเพื่อสุขภาพ

#ชีวิตดีเริ่มที่เรา