วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:09 น.

กทม-สาธารณสุข

เลขาธิการ สปส. สั่งการประกันสังคมสมุทรปราการ เคลียร์ปัญหาช่วยผู้ประกันตนร้องระบบส่งต่อการรักษา

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 15.28 น.
เลขาธิการ สปส. สั่งการประกันสังคมสมุทรปราการ 
เคลียร์ปัญหาช่วยผู้ประกันตนร้องระบบส่งต่อการรักษา
 
                     
จากการเสนอข่าวสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 62 กรณี นางดาวเรือง สอนพล ผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความสะดวกในระบบส่งต่อการรักษา ด้านเลขาธิการ สปส. ห่วงใยผู้ประกันตน สั่งประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งเคลียร์ปัญหาช่วยผู้ประกันตน แนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาแล้ว
                     
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีความห่วงใยผู้ประกันตน และได้สั่งการให้นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการเร่งตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงโดยด่วน และประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามที่เป็นข่าวทันทีทราบว่า ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันและเส้นเลือดหัวใจตีบ ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิคือ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และช่วงเวลาใกล้เคียงกันไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยจ่ายเงินเอง ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัด ผู้ประกันตนจึงขอให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลราชวิถี จึงทำหนังสือส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี ผู้ประกันตนไปรอนาน จึงได้ปฏิเสธการรักษาและกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เอง และได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนดังกล่าว  
                   
สำนักงานประกันสังคมได้เร่งประสานงานกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ เพื่อช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ให้ทั้งหมดพร้อมตรวจสอบมาตรฐานการรักษา โดยเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษาของสำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระบบส่งต่อ และปัญหาอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการให้บริการผู้ประกันตนอีก
                   
นางอัจฉราพร พูลสมบัติญิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากท่านเลขาธิการ สปส.พร้อมผู้ตรวจราชการฯ นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ ได้ลงพื้นที่ประสานงานโรงพยาบาลตามสิทธิฯ และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเต็มที่ พร้อมแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ประกันตนได้เลือกสถานพยาบาลเดิม คือ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ พร้อมชี้แจงและดำเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพด้วย ซึ่งทางครอบครัวผู้ประกันตนได้แสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่มีความห่วงใยและให้การดูแลเป็นอย่างดีอีกด้วย