วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:04 น.

กทม-สาธารณสุข

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์เตรียมรับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.09 น.
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จะเสด็จพระราชดำเนินถนนเยาวราช ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน จิตอาสาพระราชทาน ได้ลงพื้นที่ช่วยจัดสถานที่เตรียมความพร้อมและเข้าปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเล่งเน่ยยี่ และบริเวณโดยรอบถนนเยาวราช
 
 
จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถนนเยาวราช ได้แก่ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดไตรมิตรวิทยาราม วงเวียนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้า ชุมชนแออัดแยกหมอมี ศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช 22 แห่ง โดยร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ ให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานช่วงจัดเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้
 
นอกจากช่วงเตรียมความพร้อมแล้ว จิตอาสาพระราชทานยังลงพื้นที่ช่วงจัดงานและช่วงรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 และช่วงสุดท้ายหลังปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
 
 
ทั้งนี้ พื้นที่กิจกรรมงานที่จัดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม ประกอบด้วย 4 โซนใหญ่ ได้แก่ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม เล่าเรื่องราวผ่านการฉายภาพเสมือนจริงบนจอแอลอีดีรูปแบบอุโมงค์ เริ่มเปิดให้เข้าชมช่วงค่ำวันที่ 6 ธันวาคม และวันที่ 7-8 ธันวาคม 2. นิทรรศการพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผูกมิตรสัมพันธ์กับชาวจีนมาโดยตลอด 3. ขบวนพาเหรดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน รวม 10 ขบวน 4. ‘เยาวราชสตรีทฟู้ดส์’ รวมร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อบนถนนเยาวราชและจากทั่วประเทศรวม 200 ร้าน บริการฟรี 150,000 ชุด
 
 
และนอกจาก 4 โซนนี้แล้ว องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจะร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เพื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมตลอดทั้งงาน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ยาวไปจนถึงแยกเฉลิมบุรี โดยคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานกว่า 100,000 คน

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข