วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:05 น.

กทม-สาธารณสุข

วางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2”

วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.55 น.
วางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2”
 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ร่วมพิธี ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง
 
สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง อาคารแฟลตที่ 9 - 17, 23 - 32 และ 63 - 64 มีจำนวน 2 อาคาร รวม 1,247 หน่วย ได้แก่ อาคาร A1 ตั้งอยู่บริเวณถนนฝั่งจตุรทิศ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอาคาร D1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร การออกแบบอาคารได้คำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ร้านค้า และพื้นที่สวนสาธารณะอีกด้วย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข