วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:17 น.

กทม-สาธารณสุข

ก.แรงงาน ร่วมออกบูธฝึกอาชีพ แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.37 น.


ก.แรงงาน ร่วมออกบูธฝึกอาชีพ แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 


กระทรวงแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ออกบูธฝึกอาชีพและแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนไทยมีงานทำ น้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ณ ท้องสนามหลวง

 


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) เพื่อส่งเสริมให้สตรีและผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นการสนองงานตามพระราชดำริฯ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 


สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนไทยมีงานทำ น้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในสถานการณ์การโควิด-19 ให้ได้รับบริการด้านแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงแรงงานกับประชาชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

 


เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ภายในบูธของกระทรวงแรงงานงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ระยะที่ 1 บริการรับสมัครงานผ่านตู้ Job Box การสาธิตและการฝึกอาชีพ เช่น การทำกระเช้าดอกมะลิ การร้อยมาลัยด้วยดอกมะลิ การทำกระเป๋ากระจูดแต่งริบบิ้น การทำที่ใส่แก้วน้ำแต่งริบบิ้น สีสันงานเพ้น การทำเดคูพาจ และการทำตุ๊กตาญี่ปุ่นจากกระดาษสา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน “ทนายแรงงาน” การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย