วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:22 น.

กทม-สาธารณสุข

อบต.อ่าวตงตรังพร้อมสกัดเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.24 น.

อบต.อ่าวตงตรังพร้อมสกัดเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ ส่งนักวิชาการสาธารณสุข สร้างความเข้าใจ

วันที่ 28 ต.ค.2563 นายวุฒิเดช ชูจิตรชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา ทองดียิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ พบได้ทุกช่วงอายุ แต่มักพบมากในเด็ก 

โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อย มีการระบาดบ่อยในทุกฤดู โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศชื้น หรือฤดูฝน ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ RSV จากการรับเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำมูก สารคัดหลั่ง จากคนสู่คนโดยการสัมผัส หรือละอองน้ำมูกจากพื้นอื่น เชื้อไวรัสดังกล่าวข้างต้นจะมีการฟักตัวประมาณ 2-7 วัน และอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคปอดบวม ปอดอักเสบ และหอบหืดได้  ทั้งนี้ได้ส่งมอบแผ่นความรู้สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ปกครองของนักเรียนพร้อมร่วม  ปรึกษาแนวทางการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดกับเด็กเล็กด้วย