วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:17 น.

กทม-สาธารณสุข

กรุงเทพเหนือเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กากบาทบัตรสีน้ำตาล และเลือกส.ก. กากบาทบัตรสีชมพู พร้อมกัน อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.35 น.
กรุงเทพเหนือเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กากบาทบัตรสีน้ำตาล และเลือกส.ก. กากบาทบัตรสีชมพู พร้อมกัน อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้
 
 
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ภายใต้แนวคิด “เสียงคุณสำคัญ 22 พฤษภาคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง” โดยมี นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง คุณวารุณี เร่งสำประทวน ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ ลาดพร้าว จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ และสายไหม ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ บริเวณลานสเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อีกเพียง 4 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อเลือกผู้แทนประชาชนในการบริหารเมือง กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนคาดหวังต่อไป 
 
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย การแสดง “ปอมปอม เชียร์” การแสดง “แฟลชม็อบ” จากตัวแทนกลุ่มกรุงเทพเหนือ และการปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามที่สำนักงานเขตกำหนด ขบวนที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ขบวนที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว บริเวณชั้นใต้ดิน-ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS และบริเวณชั้นที่ 1-3 
 
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ และระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ตามแผนงานและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด ขณะนี้จะเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อาทิ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตน วันเวลาการใช้สิทธิ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง การปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้ง และสีของบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กากบาทในบัตรเลือกตั้งสีน้ำตาล และการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กากบาทในบัตรเลือกตั้งสีชมพู เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องและป้องกันบัตรเสีย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เนื่องจากเสียงของทุกคนมีความสำคัญ เป็นพลังบริสุทธิ์ สามารถเลือกคนดี มีวิสัยทัศน์เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพฯ ได้พลิกฟื้น สวยงาม สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข