วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:25 น.

อาชญากรรม

ร้อยเอ็ดกวาดล้าง ร้านแต่ง-รถจยย.ซิ่งป่วนเมือง ยึดรถ 355 คัน

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.09 น.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พพลตำรวจตรี ชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพิณธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พันตำรวจโทเชิดชัย ถนอมชีพ รองผู้กำกับ ปราบปรามสภเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้กำกับทุกสภ. จ.ร้อยเอ็ด 33สถานี เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน แถลงข่าวระดมกวาดล้างการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อความสงบสุขของสังคม  
 
พลตำรวจตรี ชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้ ได้ทำการ(ดำเนินการ) ใช้รถบด ท่อไอเสีย เพื่อไม่ให้นำกลับไปใช้ได้อีก ส่วนจำนวนรถที่จับเพิ่มขึ้นนั้น ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะกวดขันอย่างเข้มงวด ต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณการใช้รถบนถนน ลดลงเรื่อยๆ ส่วนด้านการโดยสารรถยนต์ของนักเรียน ที่มาเรียน จะต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและ ป้องกันโรค covid-19 ไปในตัวอีกด้วย จึงขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการผู้ใช้รถ บนถนน ผู้ปกครอง ร้านซ่อม ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันการจับกุม การจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นและลดปัญหารถแว้นในทางได้เป็นอย่างดี 
 
ตามที่รัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4 ในมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุม ในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความรู้สึกว่ากลัวอันตรายและความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน  
 
สำหรับผลการปฏิบัติในการระดมการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญดังนี้ ดำเนินการตามความผิดพรบ.จราจรทางบก และพรบ.รถยนต์ จำนวน 46 ราย ตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ และใช้รถนั้น จำนวน 355 คัน ประชาสัมพันธ์ตรวจค้นร้านขายดัดแปลงตัวรถจำนวน 33 ร้าน,ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานจำนวน 65 ราย,ดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองเด็กหรือคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 และ 46/2558 ว่ากล่าวตักเตือนและทำทัณฑ์บนจำนวน 6 ราย,จัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงจำนวน 41 ราย  
 
พลตำรวจตรีชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจปฏิบัติราชการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน 2553 และมีการปล่อยแถวในวันนี้ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกต้อง ดัดแปลง ทำผิดกฎหมาย,ตรวจสอบร้านขายอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถหรือรับดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์สภาพรถในพื้น,ที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้นำชุมชน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เครือข่ายวิทยุ สื่อมวลชน แจ้งข่าว ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191และภวจ.ร้อยเอ็ดจะยังคงมาตรการ เข้ม ด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค4 กับแว้นซิ่ง ต่อไป

หน้าแรก » อาชญากรรม