วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:32 น.

การตลาด

นวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ในอนาคต

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 16.00 น.

นวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ในอนาคต

 
 
นายเมธี พฤฒิสาลิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ในอนาคตกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิศวกรรมการแพทย์” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานปัจฉิมนิเนศนักศึกษาแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดแสดงขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเร็วๆนี้