วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:08 น.

เศรษฐกิจ

เคหะปรับแผนเปิดประมูลทำเลทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 08.44 น.
เคหะปรับแผนเปิดประมูลทำเลทอง
 
 
การเคหะแห่งชาติปรับแผนขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หลังพบว่าอาจไม่อยู่ในข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน เพราะเป็นการนำทรัพย์สินที่ดินร่วมทุน มีแผนจะเปิดประมูล 4 ทำเลทองให้เอกชนเช่าพัฒนาโครงการได้เลย
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนว่า การเคหะแห่งชาติกำลังทบทวนการขับเคลื่อนการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Joint Investment-JI) และรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation-JO) หลังจากศึกษารูปแบบโครงการฯ แล้วพบว่าอาจไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เนื่องจากการร่วมลงทุนทั้งสองรูปแบบ เป็นเพียงการนำสินทรัพย์ที่ดินที่การเคหะแห่งชาติครอบครองอยู่มาร่วมลงทุน
 
“จากการศึกษาพบว่า หากเป็นเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาตินำที่ดินมาร่วมลงทุน อาจจะไม่เข้าข่ายพ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ซึ่งหากเป็นตามที่คาดไว้ การเคหะแห่งชาติจะสามารถเปิดประมูลให้เอกชนเช่าที่ดินพัฒนาโครงการได้เองเลย”
 
โครงการร่วมลงทุนรูปแบบ JI เป็นโครงการขนาดใหญ่วงเงินลงทุนสูงกว่า 5,000 ล้านบาท ขณะนี้มีอยู่ 4 โครงการที่รอการพิจารณาจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โครงการร่มเกล้า และโครงการลำลูกกา ซึ่งการเคหะแห่งชาติมุ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะอยู่ในทำเลดี อยู่ใจกลางเมืองหรือในจุดที่กำลังพัฒนา