วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 11:58 น.

การศึกษา

ต้องการเป็นนักวิเคราะห์ข่าวเชิงพุทธสมัครเลย

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 14.43 น.

ต้องการเป็นนักวิเคราะห์ข่าวเชิงพุทธสมัครเลย  

 

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2562   จำนวน 2 สาขา คือสาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาศาสนา ติดต่อสอบถาม☎098-891-4421 m.me/618372301920605  LinID: @philosophymcu Website: fb.mcu.ac.th/philosophy

➡รายละเอียด สาขาวิชาปรัชญา คลิ๊ก https://bit.ly/2TMd112 ➡รายละเอียด สาขาวิชาศาสนา คลิ๊ก https://bit.ly/2I43Zeo

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครู/อาจารย์ พระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักวิชาการด้านภาษา พิธีกร นักวิชาการศาสนา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต นักวิชาการกรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร นักสังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา นักเขียน/นักหนังสือพิมพ์/นักวิเคราะห์ข่าว มัคคุเทศก์

หน้าแรก » การศึกษา