วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:19 น.

การศึกษา

NRRU เปิดประตูส่งบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 16.11 น.

NRRU เปิดประตูส่งบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกหลักสูตร ภาคปกติ, ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2-3 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น รุ่นที่ 10 จำนวน 4 รางวัล จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สมาคมศิษย์เก่าฯ แนวทางในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมความพร้อมหลังสำเร็จการศึกษา การคืนเงินทุนกู้ยืม กยศ. การเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล การทำงานในประเทศญี่ปุ่น และการลงระบบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 

หน้าแรก » การศึกษา