วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:17 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราชชวนคนไทย ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 16.23 น.

ราชภัฏโคราชชวนคนไทย  ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หรือ ทุนการศึกษา ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทีี่ขาดแคลนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501, 1666 ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้าแรก » การศึกษา