วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:39 น.

การศึกษา

มรภ.จันทรเกษม เปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 16.16 น.

มรภ.จันทรเกษม เปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมาอย่างต่อเนื่อง

รศ. สุมาลี  ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นสมมติเทพ ในฐานะกษัตริย์ ซึ่งมีความหมายตามรากศัพท์ว่า ผู้นำแห่งงานเกษตรกรรม เป็นผู้ทรงบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนนา และต้นข้าวบนผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงครอบครองและอภิบาล จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน”

“สาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คือการรวบรวมพิธีกรรม “สู่ขวัญข้าว บูชาแม่โพสพ” ของชาวนาไทยทั่วทุกภาค ตลอดจน กลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินสยาม ซึ่งนับวัน พิธีกรรมอันงดงามนี้จะค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทยพร้อมกับการจากไปของชาวนารุ่นปู่ย่าตายาย ในภาวะที่เทคโนโลยีและการใช้สารเคมี กำลังเข้ามาแทนที่การทำนาแบบดั้งเดิม ที่เชื่อว่าในท้องนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ และคอยบันดาลความบริบูรณ์พูนผลให้ชาวนาไทยแต่ไหนแต่ไรมา จึงแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการบัดพลีบูชาและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปรียบได้ดั่งขวัญและกำลังใจของเกษตรกร  ภายใต้ความเชื่อเดียวกัน ทว่าแต่ละภูมิภาคจะมีขั้นตอนและวิธีการบูชาแม่โพสพไม่ซ้ำแบบกัน หนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” จึงเปี่ยมด้วยสีสันอันแตกต่างหลากหลายของการทำขวัญข้าวทั่วไทย ถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภูมิใจนำเสนอ”

สำหรับงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” จะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  นอกจากมีรายการเสวนาแล้ว ยังมีสาธิตพิธีกรรม “สู่ขวัญข้าว” โดยตัวแทนชาวนาจากหลายจังหวัด รวมถึงการแสดง รำท่าเคียว เพลงพวงมาลัย  ฯลฯ โดยแม่เพลงจากจังหวัดเพชรบุรีรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากสูญหายไปจากท้องทุ่งเป็นเวลานาน งานจะเริ่มตั้งแต่13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บุคคลผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งยังมีนิทรรศการภาพให้ชมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดติดตามได้ใน Facebook Fan page: สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน